Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Είκοσι Εννέα (29) νέοι Αστυφύλακες φέτος στην Ν/Α Αττική (αντί Έξι -6- πέρσι), όμως και πάλι δεν επαρκούν

Γλυφάδα, 29/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Κατόπιν των επαναλαμβανόμενων αιτημάτων μας για ενίσχυση των Τμημάτων της Νοτιοανατολικής Αττικής με ανθρώπινο δυναμικό, αναμένεται να τοποθετηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Είκοσι Εννέα (29) νεοεξερχόμενοι αστυφύλακες, σε σύνολο Τριακοσίων Δέκα (310).

Άξιο μνείας είναι το γεγονός πως πέρσι ο αντίστοιχος αριθμός για την ίδια Διεύθυνση, ανήλθε σε μόλις Έξι (6) νεοεξερχόμενους αστυφύλακες σε σύνολο Διακοσίων Ογδόντα Έξι (286).

Η ανωτέρω εξέλιξη είναι σαφώς καλύτερη από την περσινή, όμως όπως έχουμε κοινοποιήσει επανειλημμένα και σε προγενέστερες ανακοινώσεις μας, η Παρούσα Δύναμη υπολείπεται κατά πολύ 9περίπου στο 40%) της Οργανικής, η οποία ανέρχεται στα Επτακόσια Δέκα Επτά (717) άτομα.

Επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα Είκοσι Εννέα (29) άτομα, δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση προκειμένου να καλυφθούν οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που καλούνται καθημερινά να ανταπεξέλθουν οι Αστυνομικοί της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Είναι επιτακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των Τμημάτων με προσωπικό.

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ