Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένωση Ν/Α: Η Ένωση Ν/Α επισημαίνει στον Διευθυντή της Διεύθυνσης και στους Διοικητές των Υπηρεσιών την αυστηρή τήρηση του Π.Δ. 394/2001 "Χρόνος εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού".

Γλυφάδα, 22/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Η Ένωσή μας, εφιστά την προσοχή για την πιστή εφαρμογή του Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», διότι δεν είναι δυνατόν Διοικητές των Υπηρεσιών να μην γνωρίζουν ή τεχνηέντως να λησμονούν πως η Υπηρεσία, πρέπει να εκδίδεται την Παρασκευή σε εβδομαδιαίο πλάνο και απαγορεύεται να εμπεριέχει ωράριο εργασίας με διπλά νυχτερινά εντός του ίδιου 24ώρου ή επιπλέον νυχτερινά για τα οποία δεν θα αμειφθεί ο εργαζόμενος. Απαγορεύει επίσης την Υπηρεσία από απόγευμα σε πρωί ή την αλλαγή της Υπηρεσία την τελευταία στιγμή, παρά μόνο για πολύ σοβαρά και έκτακτα περιστατικά. Κυρίως όμως, απαγορεύεται η μη χορήγηση ή η ακύρωση την τελευταία στιγμή της ημερήσιας ανάπαυσης, χωρίς προφανώς σοβαρό ή έκτακτο υπηρεσιακό λόγο.
Είναι σημαντικό να αντιληφθούν όλοι οι Διοικητές των Υπηρεσιών, αλλά και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης πως, η εβδομαδιαία Υπηρεσία εκδίδεται αφενός μεν για να μην υφίσταται Υπηρεσιακή δυσλειτουργία, αφετέρου δε για να έχουν έναν οικογενειακό προγραμματισμό οι συνάδελφοι.

Επίσης, θα πρέπει να καταστεί σαφές πως για όσους εργάζονται ώρες γραφείου σε επιτελικές Υπηρεσίες, είναι ομοίως υποχρεωτικό να τηρείται το Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», για τις συγκεκριμένες εργασίες που επιτελούν. Σε περίπτωση που ανατίθενται σε αυτούς, πέραν των προβλεπόμενων καθηκόντων τους, η εργασία τους και σε εξωτερικές υπηρεσίες απόγευμα – πρωί, αυτό συνιστά de facto παραβίαση του χρόνου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και προσομοιάζει σε Υπηρεσίες Αστυνομικών Τμημάτων στις οποίες, όμως, οι συνάδελφοι εργάζονται σε κυλιόμενο ωράριο και διατίθενται και σε νυχτερινή βάρδια, εν αντιθέσει με τους συναδέλφους στις επιτελικές Υπηρεσίες.

Είναι λοιπόν και ανθρώπινα, αλλά κυρίως και νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα η λήψη των ημερήσιων αναπαύσεων εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει το παραπάνω Π.Δ. και φυσικά όταν εγκρίνονται, δεν αναιρούνται καθώς επίσης και το ωράριο όσον εργάζονται στα γραφεία ή στα Αστυνομικά Τμήματα αντίστοιχα.

Είναι σαφές λοιπόν πως αρχικά ο ίδιος ο Διευθυντής της Διεύθυνσης οφείλει να σέβεται το Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» και να φροντίζει για την τήρηση των προβλεπομένων στο προσωπικό του Επιτελείου του. Παράλληλα οφείλει να εμφυσήσει την προσοχή για την τήρησή του και από τους Διοικητές των Υπηρεσιών, ασκώντας ταυτόχρονα ο ίδιος τον προσήκοντα έλεγχο για την εφαρμογή αυτού.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώσουμε πως συνεχίζεται να μην εφαρμόζεται το Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας», θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.

                                                                                          Για το Δ.Σ.

                                                      -Ο-                                                                                   -O-
                                                 Πρόεδρος                                                                  Γεν. Γραμματέας

                                   ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                                  ΤΣΑΠΑΡΑΣ Γεώργιος
                                               6978079503                                                                    6948040159