Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγγραφο της Ένωσης νοτιοανατολικής προς τον Υπαρχηγό για τα Τ.Ε.Ε.Μ.

Κύριε Υπαρχηγέ,

Την παρούσα χρονική στιγμή το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν διαθέτει ούτε ένα επιχειρησιακό όχημα σε λειτουργία προκειμένου να ανταποκριθεί σε περιστατικά που άπτονται της ειδικότητας των πυροτεχνουργών. Ακινητοποιημένα λόγω βλαβών είναι τα υπηρεσιακά οχήματα τα οποία διανύουν καθημερινά τουλάχιστον (300) τριακόσια χιλιόμετρα λόγω της ιδιαίτερα απομακρυσμένης θέσης που μεταφέρθηκε η έδρα του Τ.Ε.Ε.Μ. από το κέντρο της πόλης (40) σαράντα χιλιόμετρα εδώ και δύο χρόνια.
Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε τόσο η Πανελλήνια Ένωση Πυροτεχνουργών όσο και η Ένωση μας για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την ιδιαίτερα απομακρυσμένη μεταφορά του Τ.Ε.Ε.Μ. αλλά και των άλλων Υπηρεσιών που υπάγονται στην Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Ε.Κ.Α.Μ., Υ.Ε.Μ.Ε.Α. & Συνοδών Σκύλων) .
Εκτός των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Τ.Ε.Ε.Μ. τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της βιαστικής και χωρίς σχεδιασμό μετακίνησης του στο Μαρκόπουλο από το Ελληνικό άλλο ένα πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί είναι η ακινητοποίηση όλων των επιχειρησιακών οχημάτων.
Επίσης, το Τ.Ε.Ε.Μ. αντιμετωπίζει προβλήματα υποδομής εγκαταστάσεων και έλλειψης προσωπικού και παρά τις οχλήσεις κατά το παρελθόν δεν έγινε καμία ενέργεια προκειμένου να εξοπλιστεί η συγκεκριμένη Υπηρεσία με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με οχήματα καθώς και τη συντήρηση αυτών.
Ζητούμε την άμεση επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει και έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ακινητοποίηση των υπηρεσιακών οχημάτων.
Επιβάλλεται η ενίσχυση της Υπηρεσίας με καινούργια οχήματα, κατάλληλα για χρήση σχετικά με το αντικείμενο του Τ.Ε.Ε.Μ. καθώς και την ενίσχυση με καινούργιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό πυροτεχνουργών
Η κάλυψη των αναγκών και ελλείψεων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη Υπηρεσία πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα λόγω του εξαιρετικά ιδιαίτερου αντικειμένου που είναι επιφορτισμένη.

Για το Δ.Σ.

-O-                                                                               -O-

Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                  ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος

6978079503                                                      6977665820