Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

EASy
ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βορείου Ηπείρου 50, Γλυφάδα Αττικής
ΤΗΛ 2109620840  fax 2109692996
www.eaynaa.gr
POASY

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γλυφάδα 11/12/2014

 

Αγαπητά μέλη,

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το  γεγονός ότι, αφενός μεν η Διοίκηση δεν συμμορφώθηκε ακόμη με τις υπ’ αριθμ. 2194 – 2195/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ δυνάμει των οποίων κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών των στρατιωτικών και των εργαζομένων των σωμάτων ασφαλείας, και, αφετέρου, προσφάτως αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Τριμελούς συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣΤΕ λόγω της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων και επομένως θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στη διευθέτηση του ζητήματος που μας αφορά και έπειτα από την παρασχεθείσα γνώμη – συμβουλή των νομικών συμπαραστατών της Ένωσης, κρίνεται αναγκαίο για την πληρέστερη εξασφάλιση και οικονομική ικανοποίηση εκάστου συναδέλφου να εγερθεί τελικά και ατομική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η έγερση της αγωγής επιβάλλεται περαιτέρω και για να καταστεί ανίσχυρος ο τυχόν ισχυρισμός του Δημοσίου περί παραγραφής των νόμιμων αποδοχών μας. Η αγωγή κάθε συναδέλφου πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 27-12-2014. Λόγω ωστόσο του περιορισμένου εναπομείναντος χρονικού διαστήματος υπάρχει δυνατότητα διακοπής της παραγραφής των αξιώσεων με την κατάθεση από τον καθένα ενδιαφερόμενο αίτησης-όχλησης, κατ’άρθρον 143 Ν.4270/2014, ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αίτημα να αναγνωρισθεί ότι το Δημόσιο του οφείλει το συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί στην περικοπή των αποδοχών του.

 

Και για την αγωγή και για την προαναφερθείσα αίτηση-όχληση αποτελεί προϋπόθεση για τον καθένα από εμάς να λάβει από την Υπηρεσία του αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας μηνών τουλάχιστον Ιουλίου 2012 και Νοεμβρίου 2014.

 

Στα γραφεία της ένωσής μας έχουν σταλθεί προσφορές για το εν λόγω θέμα από τους κάτωθι δικηγόρους οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στα μέλη μας από τη σελίδα μας www.eaynaa.gr την 12/12/2014:

 

1) Δικηγορική Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Νομικός Σύμβουλος της Ένωσής μας).

 

2)Δικηγορικό Γραφείο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

 

3)Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο www.MilitaryLawOffice.gr

 

4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

5) ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Όποια από τα μέλη μας επιθυμούν να καταθέσουν  την αγωγή με κάποιους από τους παραπάνω δικηγόρους μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσής μας από Δευτέρα 15/12/2014. Δευτέρα -Τρίτη-Τετάρτη-Σαββάτο στην Δ.Α.Ν/Α.Α.(Γλυφάδα –Βορείου Ηπείρου 50, 2ος όροφος) και Πέμπτη-Παρασκευή στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Ισόγειο). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2109620840 καθώς επίσης και στα εν λόγω δικηγορικά γραφεία.

 

Για το Δ.Σ.

                                                        -Ο-                                                                               -Ο-

                                                   Πρόεδρος                                                                   Γεν.Γραμματέας

 

                                             ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                    ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος 

                                                         6978079503                                                          6977665820

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ:

 

1) Δικηγορική Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Νομικός Σύμβουλος της Ένωσής μας).

 

 

 

{phocadownload view=file|id=41|text=ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ|target=s}

{phocadownload view=file|id=42|text=ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ|target=s}

 

 

2)Δικηγορικό Γραφείο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

 

 

 

 

3)Στρατιωτι