Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καμπανάκι κινδύνου της ένωσης N/A Αττικής για νέο κίνδυνο "υποβιβασμού" της σχολής αστυφυλάκων…!

EASY
ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βορείου Ηπείρου 50, Γλυφάδα Αττικής
ΤΗΛ 2109620840
fax 2109692996
POASY

 Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

policemarch

Σε μια πολύ σημαντκή επισήμανση προέβη η ένωση αστυνομικών ν/α Αττικής μέσα από την “αναψηλάφηση” του σ.ν. της αναδιάρθρωσης της αστυνομίας, κα αφορά στη διαφύλαξη του εκπαιδευτικού επιπέδου της σχολής αστυφυλάκων.
Όπως άλλωστε σημειώνει προεισαγωγικά ο πρόεδρος της ένωσης Γιώργος Καλλιακμάνης: “η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε διότι η  παράγραφος 4 του άρθρου 39 του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ για την κατηγοριοποίηση της σχολής Αστυφυλάκων και του ΤΕΜΑ στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έτσι όπως διατυπώνεται,  δεν θεραπεύει   το ζήτημα  που  υφίσταται για την ένταξη των ανωτέρω σχολών στην κατηγορία ΤΕ στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων.
Η Ένωση Νοτιοανατολικής Αττικής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον χαρακτηρισμό των σχολών αυτών ως ΤΕ   , όπως επίσης  και στην επερχόμενη αλλαγή του κώδικα μεταθέσεων που θα ακολουθήσει τον νόμο για την αναδιοργάνωση της  Αστυνομίας διότι διαβλέπει μακροπρόθεσμα ότι  η μη επίλυσή των ζητημάτων αυτών, η η μη θετική έκβασή τους ,  θα επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα ειδικά για το χαμηλόβαθμο προσωπικό.” 
 
Διαβάστε την επιστολή προς την ΠΟΑΣΥ
 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ.39 του κεφαλαίου ΣΤ’ με τίτλο Αναβάθμιση – αναδιοργάνωση της Αστυνομικής Ακαδημίας, στο σχέδιο νόμου “Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ρύθμιση λοιπόν θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη” ορίζεται ότι:
Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με το εδ.α παρ.1 του αρ.1 του Ν.2916/2001 περί διάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης ορίζεται ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
αα) τον Πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και
ββ) τον τεχνολογικό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Επίσης σύμφωνα με τη παρ.7 του αρ.16 του Συντάγματος ορίζεται ότι: H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. Κατά την τελευταία απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων υπήρξε η κατηγοριοποίηση Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., γεγονός που προκάλεσε σύγχυση στους συναδέλφους- απόφοιτους της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσής και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας το τι ακριβώς να δηλώσουν.
Από τα ανωτέρω προκύπτει το εξής εύλογο ερώτημα: 
Έχει επέλθει και πρακτικά η εξομοίωση Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. οπότε οι απόφοιτοι τους εντάσσονται στην κατηγορία Π.Ε.; και αν ναι ποιοί απόφοιτοι Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  πρέπει να εντάχθούν στην κατηγορία Τ.Ε.;
Κατά την γνώμη μας για την αποφυγή αυτής της ανωτέρω στρέβλωσης θα ήταν φρόνιμο και σωστό στη παρ. 4 του άρθ.39 του κεφαλαίου ΣΤ’ με τίτλο Αναβάθμιση – αναδιοργάνωση της Αστυνομικής Ακαδημίας, να προστεθεί η διατύπωση  ότι η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ισότιμη με τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ,τα οποία με τον ιδρυτικό τους νόμο πλαίσιο 1404/1983 ανήκαν ομοίως στην ανώτερη βαθμίδα  και με τον νόμο.2196/2001 ανήκουν στην ανώτατη.
Με την ανωτέρω διατύπωση θεωρούμε ότι ξεκαθαρίζει η όποια ασάφεια, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι- απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής-Μετεκπαίδευσής και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας να έχουν την δυνατότητα να απογραφούν στην κατηγορία Τ.Ε..
 
 Signature