Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενημέρωση για συναδέλφους που συμμετέχουν στις αγωγές διαφοράς αποδοχών – δώρων και επιδομάτων

Ενημέρωση για συναδέλφους που συμμετέχει στις αγωγές διαφοράς αποδοχών – δώρων και επιδομάτων

 

Με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 θεσπίσθηκαν νέες μισθολογικές ρυθμίσεις για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. με έναρξη ισχύος την 01-01-2017 και παράλληλη κατάργηση όλων των μέχρι την 31-12-2016 μισθολογικών ρυθμίσεων.
Επειδή αναμένονται αποφάσεις του Σ. τ. Ε επί ασκηθεισών αιτήσεων ακυρώσεως που συζητήθηκαν την 07/05/2017 για την νομιμότητα των νέων ρυθμίσεων σε ότι αφορά τις αποδοχές του ένστολου αστυνομικού προσωπικού, ζητώντας την ακύρωση των ρυθμίσεων αυτών κατά το μέρος που δεν επαναφέρουν τις αποδοχές του στα επίπεδα του 07/2012, ως ο νομοθέτης είχε υποχρέωση συμμόρφωσης με αποφάσεις Ολομέλειας Σ.τ.Ε., διατηρώντας τις ήδη μειωμένες αποδοχές που ίσχυαν την 31-12-2016.
Επειδή την 31-12-2018 παρέρχεται διετία από την έναρξη εφαρμογής των νέων μισθολογικών ρυθμίσεων και το Σ.τ.Ε. δεν έχει ακόμη εκδώσει την απόφασή του, προκειμένου να μην παραγραφούν οι αξιώσεις έστω και ενός μηνός από την διετία 2017 – 2018, θα υποβληθούν στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους την 31/12/2018 ομαδικές αιτήσεις διακοπής παραγραφής αξιώσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων, ώστε εντός εξαμήνου από την υποβολή να έχουν δικαίωμα αγωγής για τη διεκδίκηση διαφοράς των αποδοχών τους.
Όποιος επιθυμεί να συμπεριληφθεί στις αιτήσεις αυτές μπορεί να προσέλθει στα γραφεία της Ένωσής μας ( Βορείου Ηπείρου 50, Γλυφάδα) προκειμένου να υποβάλλει σχετική αίτηση έως την Πέμπτη 27/12/2018.