Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγγραφο της Ένωσης Νοτιοανατολικής στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το επίδομα Ε.Κ.Α.Μ. και συνοδών σκύλων περιπολίας

Αγαπητέ κύριε Γενικέ Γραμματέα Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών,

Απευθυνόμαστε σε εσάς τόσο με την ιδιότητα σας ως Συντονιστής Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών όσο και Απόστρατος Αξιωματικός του Σώματος γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, το νεορεαλισμό σας και την ανθρώπινη διάσταση της πολιτικής προσέγγισης προκειμένου να λυθεί το παρακάτω ζήτημα που σας παραθέτουμε:
Το 2015 με την δημιουργία της Δ.Ε.Α.Δ. (Μαρκόπουλο) η Ε.Κ.Α.Μ. (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα) μετακινήθηκε από την Δ.Α.Ε.Α (Καισαριανή) στην Δ.Ε.Α.Δ. με έδρα το Μαρκόπουλο χωρίς όμως να ρυθμιστεί με νομοθετική διάταξη η συνέχιση του δεύτερου επιδόματος (επίδομα Μ.Α.Τ) προς τα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. και των συνοδών σκύλων περιπολίας.
Η Ε.Κ.Α.Μ. υπαγόταν στην Δ.Α.Ε.Α και ανέκαθεν ελάμβανε ως αποζημίωση λόγω της ιδιαίτερης φύσης της (καθήκοντα – υψηλή επικινδυνότητα) δύο επιδόματα:

1. Το ένα επίδομα ορίζεται ως επίδομα Ε.Κ.Α.Μ. και ανέρχεται στο ποσό των 142,00 ευρώ το οποίο όμως δεν έχει αναπροσαρμοστεί την τελευταία 25ετία εξαιτίας και της χορήγησης του δεύτερου επιδόματος της Δ.Α.Ε.Α, (επίδομα Μ.Α.Τ)

2. Το δεύτερο επίδομα ορίζεται ως μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών (επίδομα ΜΑΤ) που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 της υπ. αριθμ. 2/9276/0022/18.6.2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ829Β) το οποίο αναπροσαρμόστηκε με την παρ.4 άρθρου 1 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80Α΄) και χορηγείται στο προσωπικό των υπηρεσιών αστυνομικών επιχειρήσεων (αναπροσαρμόστηκε από 1/1/2009 στο ποσό των 150.00 ευρώ).
Το εν λόγω ποσό ελάμβανε και η Ε.Κ.Α.Μ όταν υπαγόταν στην Δ.Α.Ε.Α. Με την ψήφιση του νόμου 4472/2017 (νόμος ειδικών μισθολογίων) δόθηκε εξουσιοδοτική διάταξη για ρύθμιση των επιδομάτων κινδύνου με Κ.Υ.Α του Υπουργού οικονομικών και του υπουργού προστασίας του πολίτη με την οποία ρυθμίστηκε η χορήγηση του πρώτου επιδόματος , (επίδομα Ε.Κ.Α.Μ) όμως δεν ρυθμίστηκε η απρόσκοπτη χορήγηση του δεύτερου επιδόματος (επίδομα Μ.Α.Τ).
Η δυσαρμονία αυτή θα μπορούσε να αποφευχθεί με ένταξη του ποσού των 150,00 ευρώ ως αύξηση στο επίδομα Ε.Κ.Α.Μ . Αύξηση βέβαια που ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ αφού το συγκεκριμένο ποσό χορηγούνταν στα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ ως επίδομα Μ.Α.Τ..
Η Ε.Κ.Α.Μ ανήκει στην αιχμή του δόρατος της ΕΛ.ΑΣ και θα έπρεπε για να μη πληγεί το φρόνιμα και το ηθικό να αποκατασταθεί η αδικία όπως ίσχυε και πριν, με αναπροσαρμογή του επιδόματος Ε.Κ.Α.Μ αυξημένο κατά 150,00 ευρώ.

Για το Δ.Σ.

-O-                                                                    -O-

Πρόεδρος                                                          Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                       ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος