Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημιουργία λέσχης σίτισης στη Νοτιοανατολική Αττική

Γλυφάδα, 08/06/2021

Αρ. Πρωτ: 69/21

ΠΡΟΣ:

α) Α.Ε.Α./ Κλάδο Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
Υποστράτηγο Δημήτριο ΠΑΝΤΕΛΗ

β) Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
Ταξίαρχο Ιωάννη ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ

Θέμα: «Δημιουργία λέσχης σίτισης στη Νοτιοανατολική Αττική».

Η Ένωσή μας με το υπ’ αριθμόν 56/19 από 04/07/2019 έγγραφό της, είχε επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας λέσχης σίτισης για τους Αστυνομικούς που Υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό με την μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής σε νέα κτίρια και συγκεκριμένα, η παραχώρηση από την εταιρεία Lamda Development (πρώην Ελληνικό Α.Ε.) κτιρίου συνολικής έκτασης έξι χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων (πρόκειται για το κτίριο της πρώην Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας), το οποίο διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να στεγάσει πολλές Υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής, δημιουργεί και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία σύγχρονης λέσχης σίτισης.

Αξίζει να επισημανθεί πως η δημιουργία μίας λέσχης σε αυτό το κτίριο, η μοναδική που θα υφίσταται στη Νοτιοανατολική Αττική, θα έχει πολλαπλά οφέλη καθώς από αυτήν θα εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι που θα εργάζονται στο χώρο, όλοι όσοι εργάζονται σε όμορες Υπηρεσίες, εκείνοι οι οποίοι διαμένουν πλησίον της λέσχης, αλλά και όλοι οι αστυνομικοί που εργάζονται και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Αττικής και διαμένουν στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η Ένωσή μας, προτίθεται να συμβάλει εμπράκτως προκειμένου να λειτουργήσει λέσχη σίτισης, επ’ ωφελεία των συναδέλφων μας.

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ