Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά με επίσκεψη στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

 Σε γενόμενη επίσκεψή μας την 21/02/2017  στον Γενικό  Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ.  Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο τέθηκαν τα προβλήματα της έλλειψης δυνάμεως με την επιφόρτιση της αυξανόμενης διάθεσης αστυνομικών για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της διεύθυνσης. Αποσπάστηκε η υπόσχεση του κυρίου γενικού ότι θα εξετάσει τα ζητήματά μας.

   Μέχρι σήμερα ουδεμία θεραπεία επί των αιτημάτων επετεύχθη αλλά απεναντίας αυξάνονται και συσσωρεύονται οι ημερήσιες αναπαύσεις του προσωπικού.

   Κατανοούμε το δυσχερές έργο της Γ.Α.Δ.Α. πλην όμως παραβιάζονται οι συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί η φιλοτιμία και να καταστρατηγείται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών εις βάρος της προληπτικής, κατασταλτικής αστυνόμευσης και εν γένει η παροχή ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Αντιμέτωποι σε αυτή την κατάσταση κρούουμε των κώδωνα του κινδύνου όπως :

   Οι έχοντες την αποκλειστική αρμοδιότητα όπως επανεξετάσουν τα νέα δεδομένα και την ανάλογη αξιολόγηση των προτεραιοτήτων προκειμένου αφενός μεν να μην κατασπαταλάται ανθρώπινο δυναμικό σε θέματα ήσσονος σημασίας και αφετέρου δε να δοθεί η δέουσα επισκόπηση (επανασχεδιασθεί) σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα.

   Επανειλημμένες διαταγές υπενθυμίζουν την χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων, εβδομαδιαία υπηρεσία, πλην όμως οι νεότερες διατάσσουν λήψη μέτρων με συνέπεια την ακύρωση, της υπόμνησης χορήγησης ημερήσιων αναπαύσεων και εβδομαδιαίας υπηρεσίας.

Η Ένωσή μας κατόπιν αυτών, προκειμένου να διασφαλίσει την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού της, θα αξιώσει μέσω του νομικού συμβούλου μας, ενώπιων των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

 Για το Δ.Σ.

-O-                                                                               -O-

Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας

 

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                                                ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος