Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύντομα η μόνιμη λύση για τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Ν/Α Αττικής

Γλυφάδα, 31/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Η Ένωσή μας, αφουγκραζόμενη την ανησυχία των συναδέλφων που υπηρετούν στο Α΄ Τ.Τ. Ν/Α Αττικής αναφορικά με τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας τους, άμεσα απέστειλε σχετικό έγγραφο στον Αρχηγό και τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που υφίστανται από την μεταστέγαση.

Κατόπιν αυτού, λάβαμε από το Αρχηγείο τη διαβεβαίωση πως η συγκεκριμένη Υπηρεσία, ενδέχεται αρχικά να μεταστεγαστεί για μικρό χρονικό διάστημα στη Βορείου Ηπείρου αρ. 50 στην Γλυφάδα και κατόπιν μόνιμα στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο πρώην κτίριο της Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο είχε παραχωρηθεί τον προηγούμενο Μάιο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στο εν λόγω κτίριο, θα μεταστεγαστεί εκτός του Α΄ Τ.Τ. Ν/Α Αττικής, η Πυροσβεστική και όλες οι Υπηρεσίες της Ν/Α Αττικής. Στόχος είναι να μην υφίσταται καμία Υπηρεσία σε κτίριο για το οποίο θα δίδεται μηνιαίο μίσθωμα από το Κράτος, όπως συμβαίνει τώρα. Όλες οι Υπηρεσίες θα στεγάζονται πλέον σε δημόσιο κτίριο, αποκομίζοντας σε βάθος χρόνου υψηλό οικονομικό όφελος για το Ελληνικό Κράτος.

Η Ένωσή μας από την πρώτη στιγμή που παραχωρήθηκε το κτίριο, αλλά και σε προγενέστερο χρόνο με έγγραφό της, είχε θέσει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία το ζήτημα της μεταστέγασης των Υπηρεσιών της Ν/Α Αττικής έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, διασφαλίζοντας αφενός μεν τις καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής διαβίωσης των αστυνομικών, αφετέρου δε την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ