Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένωση Ν/Α: Κατάθεση δεύτερου Υπομνήματος στον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Πρόταση τροπολογίας για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων εισήλθαν στην Ελληνική Αστυνομία έως το 1995.

Γλυφάδα, 11/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Νόμος 3865 άρθρο 22 παράγραφος 4. Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ.169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Η Ένωσή μας, πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό και στα πλαίσια διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου, απέστειλε δεύτερο υπόμνημα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, για την διόρθωση της αδικίας που εμπεριέχει το εν λόγω Νομοσχέδιο όσον αφορά την ρύθμιση για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου, για όσους δεν είχαν υπαχθεί για διάφορους λόγους στις συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν πριν το Ν 3865/2010, όπως οι γυναίκες που εντάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας μέχρι το 1995 και δεν μπορούσαν να προσμετρήσουν στα συντάξιμα χρόνια στρατιωτική θητεία ή άντρες οι οποίοι εντάχθηκαν επίσης μέχρι το 1995 και δεν είχαν τόσο χρόνο προηγούμενης ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα για να υπαχθούν στο προαναφερόμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Η ρύθμιση με πνεύμα ισονομίας και ίσης μεταχείρισης όλου του προσωπικού που έχει ενταχθεί πριν την ισχύ των Πανελλαδικών εξετάσεων, δεν αφορά μεγάλο αριθμό ενστόλων και σαφώς δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, ως προς τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, καθότι το υπαχθέν στην παρούσα ρύθμιση προσωπικό εμπίπτει στις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 20 του Ν 3865/2010 για τον επιπλέον χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Η Ένωσή μας στο δεύτερο αυτό υπόμνημα επεσήμανε στον Κύριο Υπουργό πως το δημοσιονομικό κόστος δεν είναι απαγορευτικό, από τη ρύθμιση επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου απέναντι στο εν λόγω προσωπικό, το οποίο με ανεβασμένο ηθικό, θα προσφέρει αναβαθμισμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη και την κοινωνία.

Η Ένωσή μας είναι για άλλη μία φορά παρούσα και παρεμβαίνει έτσι ώστε να προασπίσει τα δικαιώματα των μελών της και των Υπηρεσιών που βρίσκονται στα όρια της εδαφικής αρμοδιότητάς της.

                                                                                            Για το Δ.Σ.

                                                       -Ο-                                                                                    -Ο-
                                                  Πρόεδρος                                                                    Γεν. Γραμματέας

                                       ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                              ΤΣΑΠΑΡΑΣ Γεώργιος
                                                6978079503                                                                      6948040159