Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενημέρωση της Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για την αγωγή διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων αδείας

Με διάφορες δικαστικές αποφάσεις έγιναν δεκτές αγωγές με τις οποίες διεκδικήθηκαν τα καταργηθέντα με τον Ν. 4093/2012 δώρα και επιδόματα αδείας δημοτικών υπαλλήλων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του τρίτου άρθρου του Ν. 3845/2010 στο ενιαίο ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ έτος.  

Επειδή όπως έχει ήδη κριθεί από το Σ.Τ.Ε., λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους, στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ο νομοθέτης οφείλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση, είναι προφανές ότι οι μισθολογικές αυτές παροχές, (επιδομάτων εορτών και αδείας) προεχόντως πρέπει να χορηγηθούν στο προσωπικό αυτό.

Επιπλέον και κυρίως με τις αποφάσεις 2192-2195/2014 της Ολομ. ΣΤΕ κρίθηκε ότι οι μειώσεις των αποδοχών των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που επήλθαν με το νόμο 4093/2012 δεν είναι ανεκτές, εάν συνυπολογιστούν και οι λοιπές μέχρι τότε μειώσεις περιλαμβανομένης της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Ωστόσο με το νέο μισθολόγιο Ν. 4472/2017 ο νομοθέτης όρισε ρητά ότι εξασφαλίζει στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. τις αποδοχές που ελάμβανε της 31/12/2016 και όχι την 31/7/2012, μειωμένες δηλαδή κατά 50% σε σχέση με την υποχρέωση της πολιτείας να τις αποκαταστήσει στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

Τούτου δοθέντος το αίτημα για ανάκτηση της παροχής των επιδομάτων εορτών και αδείας (ποσό 1.000 ευρώ κατ’ έτος) αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος και λειτουργεί αντισταθμιστικά ως μέσο αποκατάστασης των συνταγματικών αρχών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου που επιβάλλουν την επαναφορά των αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 .

Κατόπιν των ανωτέρω θα καταθέσουμε ομαδικές αγωγές μέσω του δικηγορικού γραφείου Γεωργίου Λάγου   οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 32 Μυτιλήνη με τις οποίες θα διεκδικήσουμε τα δώρα και επιδόματα ετών 2017 και 2018, ήτοι συνολικό ποσόν 2.000 € για τα δώρα Χριστουγέννων,,, Πάσχα και επιδομάτων αδείας.

Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου θα είναι είκοσι (20) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή ποσοστό επί των όσων μας καταβληθούν σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών.

Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως και την ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.                                   

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει μέχρι την 31/10/2018 στο FAX 2251040479 ή στο e-mail [email protected] του δικηγορικού γραφείου:

  1. Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.
  2. Απόδειξη κατάθεσης από την Εθνική Τράπεζα της αμοιβής του δικηγορικού γραφείου (20 €), στον υπ’ αριθμ. 841/740281-38 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT:ETHNGRAA. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο πεδίο «αιτιολογία κατάθεσης» τα εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ. Για την αποφυγή εξόδων μεταφοράς η κατάθεση θα γίνει σε Εθνική Τράπεζα (σε ταμείο ή E-BANKING).       Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης μέσω Εθνικής Τράπεζες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω ή e-mail για να λάβετε αριθμό κατάθεσης Τράπεζας Πειραιώς, ALPHA BANK και EURO BANK.  

Αθήνα 12/10/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

6978079503

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ

6977665820

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ    

ΒΑΘΜΟΣ

 

Α. Δ.   Τ. (9 ΨΗΦΙΑ)

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΠΟΛΗ

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

FAX

 

ΚΙΝΗΤΟ

 

E – MAIL

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ