Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγγραφο της Ένωσης Ν/Α Αττικής στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για την μεταστέγαση των υπηρεσιών

Γλυφάδα 04/04/2019
Είναι αυταπόδεικτο ότι στο νέο κτίριο που έxει παραχωρηθεί στην Ελληνική Αστυνομία, επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 94-96 στην Αργυρούπολη, προκειμένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες του Τ.Α. και Α.Τ. Ελληνικού – Αργυρούπολης καθώς και το Επιτελείο της Δ/νσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής, οι χώροι δεν επαρκούν για την στέγαση τόσων Υπηρεσιών.
Το σκεπτικό της μεταστέγασης και ειδικότερα του Επιτελείου της Δ/νσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής, ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων για το Ελληνικό Δημόσιο καθώς, το κτίριο το οποίο στεγάζεται τώρα το Επιτελείο της Δ/νσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής επί της οδού Β. Ηπείρου αρ. 50 στην Άνω Γλυφάδα μισθώνεται.
Ωστόσο στο κτίριο αυτό, μετακόμισαν και λειτουργούν κανονικά, το Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων του Επιτελείου Νοτ/κής Αττικής, η Υποδ/νση Ασφάλειας Νοτ/κής Αττικής, το Γραφείο της Ο.Π.Κ.Ε. Ελληνικού, το Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Νοτ/κής Αττικής γεγονός που συνεπάγεται πως το κτίριο θα συνεχίσει να μισθώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς εν τέλει να εξοικονομούνται πόροι από την μείωση καταβληθέντων μισθωμάτων.
Από την μελέτη που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.», σε έκταση του επικείμενου μητροπολιτικού πάρκου Ελληνικού, έχει παραχωρηθεί οίκημα για την δωρεάν στέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με την κάτοψη του δωρεάν παραχωρημένου χώρου, έχει υπολογιστεί και η μεταστέγαση του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής.
Κατόπιν των ανωτέρω και προς εξοικονόμηση οικονομικών πόρων εκ μέρους του κράτους, προτείνονται από την Ένωσή μας δύο λύσεις ιδιαίτερα συμφέρουσες και ρεαλιστικές. Αφενός να παραμείνει το Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής στο ήδη υπάρχον κτίριο επί της οδού Β. Ηπείρου αρ 50 στην Άνω Γλυφάδα (το οποίο παραμένει μισθωμένο) και να μεταστεγαστεί αυτό στο νέο κτίριο στο μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού και αφετέρου να μεταστεγαστεί το Α΄ Τ.Τ.Ν/Α. Αττικής στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 94-96 στην Αργυρούπολη.
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται διπλά έξοδα μετακομίσεων καθώς, στην παρούσα φάση, ζητείται η καταβολή του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000) από εταιρεία, προκειμένου να μετακομίσει το Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής και σαφώς άλλα τόσα θα χρειαστούν για την μελλοντική μεταστέγαση αυτού, στο νέο κτίριο στο μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού.
Επιπροσθέτως πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως ο αστυνομικός είναι εργαζόμενος και πως για να μπορέσει να αποδώσει, πρέπει να μπορεί να υπηρετεί σε έναν χώρο ο οποίος θα του παρέχει τουλάχιστον τον στοιχειώδη, αλλά τόσο αναγκαίο ζωτικό χώρο. Στο νέο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 94-96 στην Αργυρούπολη, δεν χωρούν υλικά και ανθρώπινο δυναμικό και σίγουρα όλη αυτή η κατάσταση θα έχει και αρνητικό αντίκτυπο για την Αστυνομία και την Δημόσια εικόνα της.
Εύλογα τίθεται το ερώτημα, δεδομένης και της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, όπου κύριος στόχος είναι ο περιορισμός των δαπανών, ποιο το οικονομικό όφελος από την επικείμενη μεταστέγαση του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής, εφόσον το κτίριο θα εξακολουθεί να μισθώνεται, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό με ύψος δαπάνης μετακόμισης είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000), για μια Υπηρεσία η οποία στο άμεσο μέλλον έχει προβλεφθεί να στεγαστεί στο δωρεάν παραχωρηθέν οίκημα από την «Ελληνικό Α.Ε.».;
Κλείνοντας άξιο μνείας είναι πως βάση Διαταγής της Γ.ΑΔ.Α του 2018, προκύπτει ότι τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου της οδού Β. Ηπείρου αρ. 50 στην Άνω Γλυφάδα, επαρκούν για την στέγαση όλων των Υπηρεσιών, ήτοι και των Υπηρεσιών που στεγάζονται στον Πρώην Ανατολικό Αερολιμένα Αθηνών και του Επιτελείου της Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής. 

                                                                                  Για το Δ.Σ.
                                                             -O-                                               -O-
                                                        Πρόεδρος                                Γεν. Γραμματέας

 

                                               Γεώργιος ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ          Γεώργιος ΤΣΑΠΑΡΑΣ
                                                        6978079503                                 6980225925