Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλείψεις στην Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. – Όχι στην κατάργηση οργανικών θέσεων

Γλυφάδα, 23/03/2022

Αριθμός Πρωτ.: 41/2022

Προς: κ. Τάκη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ
         Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Κοιν:  1) κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
              Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

         2) Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
             Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

         3) Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
             Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

        4) Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
            Προϊστάμενος Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας

        5) Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ
            Προϊστάμενος Κ.Δ.Υ. & Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.

       6) Ταξίαρχο κ. Γεώργιο ΜΠΑΛΛΑ
           Διευθυντής Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων

Θέμα: «Ελλείψεις στην Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. – Όχι στην κατάργηση οργανικών θέσεων».

Το περασμένο διάστημα είχαμε αποστείλει ως Ένωση στον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ σχετικό αναλυτικό υπόμνημα, μέσω του οποίου του εκθέταμε όλα τα ζητήματα (ελλείψεις – προβλήματα) που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες που υπάγονται στην εδαφική μας αρμοδιότητα, προκειμένου να ληφθούν αυτά υπόψη από τη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

Στο σχετικό υπόμνημά μας, μεταξύ άλλων είχαμε επισημάνει τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων κάτι το οποίο αναφέρουμε εκ νέου στο παρακάτω παράρτημα.

Γίναμε αποδέκτες ενημέρωσης ότι το Αρχηγείο προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για εκπαίδευση Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών, για κάλυψη θέσεων σε επαρχιακές πόλεις και νησιά καθώς επίσης, οτι προτίθεται να καταργήσει οργανικές θέσεις από την Αθήνα και να ανακατανείμει αυτές σε επαρχιακές πόλεις.

Σχετικά με όλα τα ανωτέρω, καλούμαστε ως Ένωση να τοποθετηθούμε προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα μελών μας, λειτουργικά ζητήματα των εν λόγω ειδικοτήτων, νομικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και ενστάσεις αλλά και την ομαλή λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας που από εσφαλμένες αποφάσεις ταλαιπωρείται εδώ και καιρό.

1) Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι με βάση το ΠΔ 100/2003, άρθρο 4, οι Συνοδοί Αστυνομικών Σκύλων και οι Πυροτεχνουργοί εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους. Και ενώ για όλες τις άλλες ειδικότητες έχει ρυθμιστεί με διάταξη το όριο των δέκα (10) ετών, για την συγκεκριμένη κατηγορία κατά περίεργο τρόπο, δεν προβλέφθηκε ώστε να τηρείται η αρχή της ισότητας. Επομένως πριν προκηρυχθούν θέσεις ειδικότητας, θα πρέπει να τηρηθεί η αρχαιότητα των ήδη υπηρετούντων στα αστικά κέντρα και να ερωτηθούν ή να ικανοποιηθούν αιτήματα που ήδη υπάρχουν για κάλυψη από τους ήδη αρχαιότερους για τις περιοχές που υπάρχει πρόθεση να στελεχωθούν. Στη συνέχεια και αφού δεν υπάρχει επιθυμία, από ήδη κατέχοντες την ειδικότητα, προκηρύσσονται οι ανάλογες θέσεις για να καλυφθούν από νέους ειδικευόμενους.

2) Το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στο εν λόγω αντικείμενο, δημιουργείται κυρίως στην Αθήνα όπου λειτουργεί όλος ο κρατικός και διοικητικός μηχανισμός και στην Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δυνατόν ενώ με έγγραφα, η Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. να αιτείται να προκηρυχθούν θέσεις, για Πυροτεχνουργούς και Συνοδούς σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών, λόγω ραγδαίας μείωσης του υπάρχοντος προσωπικού και τελικά να παίρνεται απόφαση για κατάργηση οργανικών θέσεων, αντί να λαμβάνεται απόφαση για ενίσχυση. Τονίζεται ότι το εναπομείναν προσωπικό στην Αθήνα, ειδικεύτηκε το 2003 τόσο για Πυροτεχνουργούς όσο και για συνοδούς της αυτής ειδικότητας και τείνει να μειωθεί στο 50% σήμερα.

Άρα άμεσα και πρώτα θα πρέπει να στελεχωθεί η Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. με προσωπικό τόσο Πυροτεχνουργών αλλά και Συνοδών Εκρηκτικών και μετά οι υπόλοιπες θέσεις ή έστω με ταυτόχρονη προκήρυξη.

3) Τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι η Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. θα πρέπει να οργανωθεί, να στελεχωθεί και να υποστηριχθεί.

Στο κατωτέρω παράρτημα αναφέρουμε και τις ελλείψεις της εν λόγω Υπηρεσίας της περιφέρειάς μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ -ΤΕΕΜ-Κ9.

1. Άμεση ενίσχυση του Τ.Ε.Λ. της Υποδιεύθυνσης, με τουλάχιστον οκτώ (8) άτομα Διοικητικού προκειμένου να στελεχώσουν το ανύπαρκτο αυτό γραφείο (Γραφείο Γραμματείας, Υλικού, Γραφείο Χρηματικού, Γραφείο Συντονισμού, Γραφείο Τ.Ε.Ε.Μ., γραφείο Τ.Σ.Α.Σ., αποθηκάριο, συντηρητή) που εξυπηρετεί Πυροτεχνουργούς, συνοδούς σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών, περιπολίας, ναρκωτικών, τους σκύλους αυτών ως υλικό καθώς και τα απαραίτητα οχήματα. Το συγκεκριμένο γραφείο έχει πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας εξαιτίας των πολλών αναγκών. Αυτή την στιγμή είναι στελεχωμένο από τρία (3) άτομα αποσπασμένα.

2. Άμεση έκδοση προκήρυξης για την εκπαίδευση καινούργιων Πυροτεχνουργών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών την οποία έχει αιτηθεί η ανωτέρω υπηρεσία, καθώς εκπαίδευση έχει να πραγματοποιηθεί από το 2003 με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του έμπειρου προσωπικού. Δεδομένο αποτελεί ότι προκειμένου να καταστεί έμπειρος ένας Πυροτεχνουργός μετά την εκπαίδευσή του χρειάζεται τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας.

3. Ανάγκη μετακίνησης του επιχειρησιακού σκέλους του Τ.Ε.Ε.Μ. στο κέντρο της πόλης σε λειτουργική και αξιοπρεπή εγκατάσταση προκειμένου να μπορούν να επιχειρούν οι πυροτεχνουργοί και οι συνοδοί απρόσκοπτα την υπηρεσία τους. Άμεση έγκριση ανακατασκευής του επιλεγμένου χώρου που έχει μελετηθεί.

4. Άμεση προμήθεια τριάντα τριών (33) οχημάτων τύπου S/W για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων οχημάτων των συνοδών σκύλων εκρηκτικών, οι οποίοι επιβαρύνονται συνεχώς με την συντήρηση αυτών, λόγω έλλειψης κονδυλίων και εξαιτίας της αφιξοαναχώρησης στην απομακρυσμένη θέση στο Μαρκόπουλο Αττικής.

5. Άμεση προμήθεια έξι (6) οχημάτων (τρία -3- τύπου S/W και τρία -3- τύπου VAN) για τις ανάγκες μετακίνησης των επιχειρησιακών συνεργείων Τ.Ε.Ε.Μ..

6. Άμεση έκδοση κονδυλίων για την επισκευή των ήδη υπαρχόντων οχημάτων που ξεπερνούν τα ογδόντα (80) και τα οποία έχουν να κάνουν service πάνω από 1,5 χρόνο, ενώ έχουν διανύσει άνω των 50.000 χλμ έκαστο στο διάστημα αυτό, καθιστώντας τα επικίνδυνα τόσο για τους συναδέλφους, όσο και για τους πολίτες.

7. Εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό για το προσωπικό, προκειμένου να ενημερώνεται για τις σύγχρονες εξελίξεις στην διεθνή πραγματικότητα.

8. Προϋπολογισμός για το 2022 άνω των Πενήντα Χιλιάδων (50.000) Ευρώ για συντήρηση οχημάτων και άλλες ανάγκες της εν λόγω Υπηρεσίας.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Δ.Ε.Α.Δ.

1. Αναβάθμιση του Τ