Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αστυνομικές Ενώσεις Ν/Α Αττικής, Καρδίτσας, Γρεβενών, Φωκίδας & Ζακύνθου: «Ολοκληρωμένη πρόταση για ένα δίκαιο και βιώσιμο Βαθμολόγιο στην Ελληνική Αστυνομία».

05/06/2020

Αριθμός Πρωτ.: 62/20

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

1 Νοτιοανατολικής Αττικής

2 Καρδίτσας

3 Γρεβενών

4 Φωκίδας

5 Ζάκυνθος 

ΠΡΟΣ

1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Λευτέρη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

3. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

4. Διευθυντή Αστυνομικού Προσωπικού Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

ΚΟΙΝ

Π.Ο.Α.Σ.Υ.

ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη πρόταση για ένα δίκαιο και βιώσιμο Βαθμολόγιο στην Ελληνική Αστυνομία».

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αρχηγέ, Κύριε Προϊστάμενε Αστυνομικού Προσωπικού, υποβάλλουμε την σχετική πρόταση και παρακαλούμε για τις ενέργειες προς την κατεύθυνση υλοποίησης πάγιου και χρόνιου ζητήματος των Αστυνομικών.

Ειδικότερα, οι Ενώσεις των Αστυνομικών της Νοτιοανατολικής Αττικής, της Καρδίτσας, των Γρεβενών, της Φωκίδας και της Ζακύνθου παραθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο σε συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. από τρείς παρατάξεις στην Ερέτρια, πλην όμως, όχι μόνο κανείς από όσους όφειλαν δεν την προώθησε προς εσάς, αλλά και δεν ελήφθη καν υπόψη προκειμένου να την διαχειριστούμε και να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη πρόταση διαμορφώνει ένα νέο αξιοκρατικό μοντέλο Αστυνομίας, το οποίο, αφενός μεν, θα συνεισφέρει στην επιστροφή του μισθολογίου των αστυνομικών στα επίπεδα του 2012, αφετέρου δε, θα εναρμονίζεται πλήρως με τις Αποφάσεις του ΣτΕ επί του θέματος.

Επιπροσθέτως, το προτεινόμενο από μέρους μας βαθμολόγιο, δίνει την δυνατότητα στους αστυνομικούς, κάθε βαθμού να εξελιχθούν, γεγονός το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, αποτελεί ηθική επιβράβευση η βαθμολογική εξέλιξή τους και παράλληλα ενισχύεται οικονομικά ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός. Σε υπηρεσιακό επίπεδο υπάρχει σεβασμός στην αρχαιότητα και οι αστυνομικοί είναι σε θέση να αποδώσουν τα μέγιστα, σε κάθε βαθμίδα της Υπηρεσιακής τους ζωής.

Τέλος, το προτεινόμενο από μέρους μας βαθμολόγιο «δένει» αρμονικά με τις προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί στα Σώματα Ασφαλείας τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα, με την αλλαγή που έχει επέλθει στον απαιτούμενο χρόνο παραμονής των αστυνομικών στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την αποστρατεία τους.

Σας παραθέτουμε την πρόταση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αντιστράτηγος

Υποστράτηγος

Ταξίαρχος

Αστυνομικός Διευθυντής

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Αστυνόμος Α`

Αστυνόμος Β`

Υπαστυνόμος Α`

Υπαστυνόμος Β`

Ανθυπαστυνόμος

Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος – Με εξετάσεις)

Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος)

Αρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)

Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος)

Υπαρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)

Αστυφύλακας

Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων (π.δ. 81/2016)

α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.

β. Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη.

γ. Αστυνόμος Β΄ 6 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό.

ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό.

η. Υποστράτηγος 1 έτος στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.».

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

• Όλοι οι αστυνομικοί εισέρχονται στην Σχολή Αστυφυλάκων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων.

Η Σχολή Αστυφυλάκων διαρκή τρία (3) έτη.

Η αποφοίτηση γίνεται στο βαθμό του Αστυφύλακα.

Ηλεκτρονική εξέταση στα αθλήματα.

Υποχρεωτικά τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Αστυφύλακα σε μάχιμες Υπηρεσίες.

Οι Αστυφύλακες αφού συμπληρώσουν τρία (3) χρόνια στο βαθμό τους έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις για την εξέλιξη του βαθμού τους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Όλοι οι Αστυφύλακες που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια στον βαθμό τους και μόνο αυτοί, έχουν δικαίωμα εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων.