Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άσκηση εφέσεως για τη διεκδίκηση του επιδόματος πληροφορικής

Γνωστοποιούμε σε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούσαν στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων του Τμήματος Ασφαλείας της Δ/νσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, κατά τα χρονικά διαστήματα από 2005 έως 2009, και διεκδίκησαν το επίδομα πληροφορικής του Ν.3205/2003, ότι εξεδόθησαν απορριπτικές αποφάσεις από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε πρώτο βαθμό.
Αναλυτική ενημέρωση και νομικές διευκρινίσεις περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπεύθυνου δικηγόρου κ. Χαρ. Μπουκουβάλα, που βρίσκεται στα γραφεία του Σωματείου και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
Το Σωματείο μας, προκειμένου κανένας από τους συναδέλφους να μη βρεθεί εκτεθειμένος και χάσει κάποια δικονομική προθεσμία, αναλαμβάνει το κόστος για την κατάθεση της εφέσεως.
Όποιος από τους ενάγοντες ενδιαφέρεται για συζήτηση της εφέσεως και συνέχιση της δικαστικής του υπόθεσης θα αναλάβει ο ίδιος τα λοιπά έξοδα (παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ύψους,έξοδα εκδίκασης), σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο δικηγόρο, χωρίς περαιτέρω ανάμειξη του Σωματείου.
Η Ένωση παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση και για να σας προμηθεύσει με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (καινούρια εξουσιοδότηση, ενημερωτικό σημείωμα κλπ).

Για το Δ.Σ.

-O-                                                                               -O-

Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                                                ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος